SŤAŽNOSTI A ICH VYBAVOVANIE

114,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Všeobecné vzory

  1. Informačná tabuľa – sťažnosti
  2. Centrálna evidencia sťažností
  3. Uznesenie obecného zastupiteľstva o zriadení komisie
  4. Pracovná náplň zamestnanca
  5. Poverenie zamestnanca obce
  6. Spis obce – spisový obal – sťažnosť
  7. Úradný záznam (§ 3)
  8. Úradný záznam o telefonickom oznámení (§ 3)
  9. Úradný záznam – telefonické podanie
  10. Posúdenie podania – obsah (§ 3)
  11. Predpojatosť – oznámenie (§ 12)
  12. Predpojatosť – člen komisie (§ 12)
  13. Vylúčenie – predpojatosť (§ 12)

2. Vybavovanie sťažností

  1. Vnútorný predpis vybavovania sťažností
  2. Záznam – sťažnosť osobne (§ 5 ods. 7)
  3. Sťažnosť – posúdenie (§ 3 ods. 2)
  4. Sťažnosť – potvrdenie podania
  5. Upovedomenie o odložení podania (§ 4 ods. 3)
  6. Postúpenie (§ 4 ods. 4)
  7. Oznámenie o postúpení (§ 4 ods. 4)
  8. Postúpenie (§ 4 ods. 5)
  9. Upovedomenie o postúpení (§ 4 ods. 5)
  10. Doplnenie sťažnosti (§ 5 ods. 3)
  11. Odstránenie nezrozumiteľnosti (§ 5 ods. 3)
  12. Výzva sťažovateľovi na spoluprácu (§ 6 ods. 2)
  13. Odloženie sťažnosti (§ 6 ods. 3)
  14. Odloženie sťažnosti (§ 6 ods. 4)
  15. Odpis sťažnosti (§ 8 ods. 1)
  16. Odtajnenie údajov (§ 8 ods. 2)
  17. Vrátenie sťažnosti (§ 8 ods. 3)
  18. Postúpenie sťažnosti (§ 9)
  19. Oznámenie o postúpení sťažnosti (§ 9)
  20. Žiadosť o súčinnosť (§ 17 ods. 1)
  21. Žiadosť o súčinnosť (§ 17 ods. 3)
  22. Prerušenie plynutia lehoty (§ 17 ods. 4)
  23. Zápisnica o prešetrení sťažnosti (§ 19)
  24. Oznámenie o vybavení sťažnosti (§ 20)
  25. Záznam o predchádzajúcej sťažnosti (§ 21 ods. 2)
  26. Vybavenie opakovanej sťažnosti (§ 21 ods. 3)
  27. Oznámenie o vybavení (§ 21 ods. 4)
  28. Upovedomenie o odložení (§ 22 ods. 5)

3. Poriadková pokuta - § 24

  1. Úradný záznam
  2. Žiadosť o súčinnosť (§ 17)
  3. Upovedomenie o začatí konania
  4. Upovedomenie s predvolaním
  5. Predvolanie
  6. Rozhodnutie o uložení poriadkovej pokuty
  7. Rozhodnutie o odpustení poriadkovej pokuty

4. Rozpočtové a príspevkové organizácie

  1. Upovedomenie – zriaďovateľom
  2. Vnútorný predpis vybavovania sťažností
  3. Informačná tabuľa – sťažnosti
  4. Pracovná náplň zamestnanca
  5. Poverenie zamestnanca
  6. Centrálna evidencia sťažností
  7. Spisový obal - sťažnosť
Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: SŤAŽNOSTI A ICH VYBAVOVANIE