ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

114,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Spisový obal – rokovanie orgánov obce

  1. Spisový obal – obecné zastupiteľstvo
  2. Spisový obal – obecná rada
  3. Spisový obal – obecné komisie

2. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

  1. Zákonné usporiadanie obce
  2. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

3. Pozvánka

  1. Pozvánka – rokovanie obecného zastupiteľstva
  2. Termíny rokovania obecného zastupiteľstva

4. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

  1. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva
  2. VZN na rokovanie obecného zastupiteľstva
  3. VZN – zmena a doplnenie
  4. VZN o zrušení VZN
  5. VZN o zrušení VZN – protest prokurátora
  6. VZN – prvá strana – na rokovanie obecného zastupiteľstva
  7. VZN – prvá strana – na rokovanie OZ – hazardné hry
  8. Rozpočet – prvá strana na rokovanie obecného zastupiteľstva
  9. Záverečný účet - prvá strana na rokovanie obecného zastupiteľstva

5. Program rokovania obecného zastupiteľstva

01 – Každé rokovanie

  1. Finančné vzťahy štátu k obci
  2. Rozpočet obce
  3. Hospodárenie obce
  4. OZ rekapitulácia – nájomné a ostatné služby
  5. OZ rekapitulácia – zmluvné pohľadávky
  6. OZ rekapitulácia – ostatné poplatky
  7. OZ rekapitulácia miestnych daní
  8. OZ rekapitulácia – poplatok za odpad
  9. Podnikateľská činnosť
  10. Vývoj dlhu a splátok obce

02 – Ostatné rokovania obecného zastupiteľstva

  1. Rokovania OZ podľa mesiacov – návod
  2. Uznesenie pred voľbami
  3. Uznesenie – rozsah úväzku hlavného kontrolóra
  4. Uznesenie – voľba a plat hlavného kontrolóra
  5. Uznesenie o zriadení komisie na sťažnosti
  6. Obecné zastupiteľstvo – spoločný obecný úrad
  7. Uznesenie – nastúpenie náhradníka

6. Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva

  1. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
  2. Prezenčná listina – rokovanie obecného zastupiteľstva

7. Hlasovanie poslancov - evidencia

  1. Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva – prehľad

8. Závery z rokovania

  1. Závery rokovania obecného zastupiteľstva

9. Dochádzka poslancov - evidencia

  1. Evidencia dochádzky poslancov OZ
Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA