-50%

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


Autori:
d
oc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář
JUDr. Zuzana Klinger


2. doplnené a prepracované vydanie


ISBN: 978-80-89446-79-7
rok vydania: 2018
počet strán: 208
typ publikácie: príručka

Bežná cea: 39,90 €

Špeciálna cena 19,95 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Publikácia podrobne analyzuje vybrané ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ostatných komunálnych zákonov s ohľadom na jednotlivé formy rozhodovania a procesné postupy pri rozhodovaní obecného zastupiteľstva a je nepostrádateľným sprievodcom v oblasti samosprávy obce. Je zároveň návodom na riešenia a praktický postup vedenia a rozhodovania obecného zastupiteľstva (preto obsahuje aj početné vzorové postupy a rozsiahle odporúčania). Obsahuje tiež množstvo odporúčaní pre praktickú činnosť, konkrétne odpovede na problémy komunálnej praxe.

V detailnom poznámkovom aparáte sa poukazuje predovšetkým na podstatné súvislosti jednotlivých ustanovení komunálnych predpisov ako aj dôležitosť vlastného vnútorného rozhodovania obce v podobe obligatórneho predpisu – rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Tam, kde sa to ukázalo potrebné, je uvádzaný aj doslovný text týchto právnych predpisov. Zohľadňujúc judikatúru ústavného súdu pri výklade pojmov sa vychádzalo zo znenia a zo zmyslu príslušného ustanovenia zákona.

Dostatočný priestor v monografii je venovaný tiež európskej legislatíve, ktorá čoraz viac vytvára efektívne predpoklady a postupy pre realizáciu práva (aj komunálneho kolektívneho procesného práva) na území Slovenskej republiky. Obsahuje rovnako tak judikatúru a to vrátane ustálenej rozhodovacej činnosti jednotlivých orgánov a podrobný výťah z rozhodnutí súdov (ústavného i všeobecných súdov) viažucich sa k problematike rokovaní obecného zastupiteľstva. Zároveň sú tu obsiahnuté použiteľné a v praxi aplikovateľné rozhodnutia bývalého Najvyššieho správneho súdu ČSR a rozhodnutia vydané v Českej republike (rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky a Najvyššieho správneho súdu Českej republiky ako i rozhodnutia ostatných českých súdov).

Je to príručka, ktorá praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom  vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky rokovania. Pritom zodpovedá na najproblémovejšie otázky fungovania orgánov obce.

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Možno Vas zaujme aj nasledujúci produkt