Kompetencie obce

Elektronický súbor „KOMPETENCIE OBCE“ je výsledkom dlhodobej činnosti na úseku miestnej samosprávy a predstavuje komplexný súbor vzorov podaní, rozhodnutí a celých konaní (úzko špecifikovaných pre potreby obcí a miest). Je to samostatný produkt, ktorý je orientovaný na ucelené oblasti pôsobenia obcí a miest (kompetencie obce) a zameraný na to aby umožnil zákonne, správne a efektívne realizovať a plniť svoje úlohy ako aj úlohy prenesené za štátu na obce.

Postupnosť jednotlivých vzorov rešpektuje platnú právnu úpravu a preto je aj návodom a upozornením na dodržiavanie obligatórnych postupov pri riešení úloh samosprávy. Zároveň je upozornením na významné termíny, lehoty a s tým súvisiace úkony.

Je vydávaný výlučne ako elektronický produkt (nie v tlačenej podobe) s možnosťou doplnenia údajov a špecifikácie na podmienky tej – ktorej obce alebo mesta.

Ide o jedinečný produkt našej spoločnosti na území Slovenska, ktorý nikto neponúka a reaguje sa ním na potreby obcí a miest. Je úzko napojený na odborné vzdelávanie v samospráve ako takej.

Položiek 31 do 41 z celkového počtu 41

na stránku

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Položiek 31 do 41 z celkového počtu 41

na stránku

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3