Produkty

Naša spoločnosť stále pracuje na vytváraní nových produktov. S ohľadom na naše zameranie a v súvislosti s našou filozofiou sme pre Vás vytvorili produkty – knihy (publikácie) a kompetencie obce, ktoré v každodennom živote uľahčujú výkon odborných činností v samospráve. Ide o jedinečné produkty našej spoločnosti na území Slovenska, ktorý nikto neponúka a reagujeme ním na reálne potreby obcí a miest. Sú úzko napojené na odborné vzdelávanie v samospráve ako takej.