POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

84,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Všeobecné

  1. Koncepcie obce – základný prehľad
  2. Obec – vzájomné vzťahy
  3. Poslanec – postavenie
  4. Poslanec – výkon funkcie – hmotné
  5. Poslanec – výkon funkcie – procesné
  6. Oprávnenia poslancov – kontrolné

2. Personálny spis poslanca

  1. Personálny spis poslanca – obsah
  2. Personálny spis poslanca - obal
  3. Zápisnica z volieb
  4. Osvedčenie o voľbe
  5. Potvrdenie prevzatia osvedčenia
  6. Vstupný formulár poslanca
  7. Preukaz poslanca
  8. Poverenie poslanca - rokovanie
  9. Potvrdenie pre zamestnávateľa – poslanec
  10. Uvoľnenie zo zamestnania – verejná funkcia
  11. Záznam o prevzatí právnych predpisov
  12. Záznam o prevzatí predpisov obce – VZN
  13. Záznam o prevzatí predpisov obce – uznesenia
  14. Oboznámenie – vnútorná legislatíva
  15. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
  16. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
  17. Záznam – poučenie iných osôb – mlčanlivosť - poslanec
  18. Záznam o poučení oprávnených osôb (neposlancov) – mlčanlivosť
  19. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
  20. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  21. Informačná povinnosť obce - prevádzkovateľa
  22. Prehlásenie – osobný záujem - mesto
  23. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku
  24. Oznámenie blízkych osôb
  25. Osvedčenie prísediaci na súd
  26. Vzdanie sa mandátu poslanca
  27. Oznámenie – zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

3. Evidenčné

  1. Evidencia dochádzky poslancov obecného zastupiteľstva
  2. Hlasovania poslancov OZ - prehľad

 

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA