PETIČNÉ PRÁVO A MIESTNE REFERENDUM

72,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Petičné právo

  1. Postup vybavovania petícií
  2. Poriadok vybavovania petícií
  3. Petícia občanov – vzor
  4. Podpisový hárok – vzor
  5. Petícia – obec organizátor
  6. Výzva – doručenie petície
  7. Doručenie petície
  8. Doručenie petície – potvrdenie
  9. Postúpenie petície
  10. Postúpenie petície – upovedomenie
  11. Uznesenie obecného zastupiteľstva – určenie poslancov
  12. Zápisnica z prešetrenia
  13. Oznámenie o vybavení petície
  14. Petícia – oznámenie výsledku – úradná tabuľa

2. Miestne referendum

  1. VZN o miestnom referende – jeden okrsok
  2. VZN o miestnom referende – viac okrskov
  3. Uznesenie – zriadenie komisie
  4. Zapisovateľ – menovanie
  5. Člen komisie – sľub
  6. Pokyny – organizácia referenda
  7. Uznesenie o vyhlásení – úradná tabuľa
  8. Oznámenie voličom
  9. Hlasovací lístok
  10. Evidencia – prenosná schránka
  11. Zápisnica obecnej komisie bez okrskov
  12. Zápisnica obecnej komisie v prípade okrskov
  13. Zápisnica okrskovej komisie
  14. Zápisnica – doručenie obce
  15. Vyhlásenie výsledkov referenda

 

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: PETIČNÉ PRÁVO A MIESTNE REFERENDUM