PERSONÁLNY SPIS VOLENÝCH FUNKCIONÁROV OBCE

126,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Personálny spis starostu obce

  1. Personálny spis starostu – obal
  2. Zápisnica z volieb
  3. Osvedčenie o voľbe
  4. Potvrdenie prevzatia osvedčenia
  5. Vstupný formulár starostu
  6. Preukaz starostu obce
  7. Záznam – prevzatie funkcie
  8. Potvrdenie pre zamestnávateľa – poslanec
  9. Záznam o prevzatí právnych predpisov
  10. Záznam o prevzatí predpisov obce – VZN
  11. Záznam o prevzatí predpisov obce – uznesenia
  12. Oboznámenie – vnútorná legislatíva
  13. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
  14. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť
  15. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
  16. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  17. Nesúhlas s poskytnutím údajov tretím osobám
  18. Prehlásenie – osobný záujem
  19. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku
  20. Oznámenie blízkych osôb

2. Personálny spis zástupcu starostu obce

  1. Personálny spis zástupcu starostu – obal
  2. Zápisnica z volieb
  3. Osvedčenie o voľbe
  4. Potvrdenie prevzatia osvedčenia
  5. Vstupný formulár poslanca
  6. Preukaz poslanca
  7. Poverenie zástupcu starostu
  8. Zánik poverenia zástupcu starostu
  9. Potvrdenie pre zamestnávateľa – poslanec
  10. Uvoľnenie zo zamestnania – verejná funkcia
  11. Záznam o prevzatí právnych predpisov
  12. Záznam o prevzatí predpisov obce – VZN
  13. Záznam o prevzatí predpisov obce – uznesenia
  14. Oboznámenie – vnútorná legislatíva
  15. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
  16. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
  17. Záznam – poučenie iných osôb – mlčanlivosť - poslanec
  18. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť
  19. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
  20. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  21. Nesúhlas s poskytnutím údajov tretím osobám
  22. Prehlásenie – osobný záujem - mesto
  23. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku
  24. Oznámenie blízkych osôb
  25. Osvedčenie prísediaci na súd
  26. Vzdanie sa mandátu poslanca
  27. Oznámenie – zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
  28. Informačná povinnosť obce - prevádzkovateľa

3. Personálny spis poslanca obecného zastupiteľstva

  1. Personálny spis poslanca – obsah
  2. Personálny spis poslanca - obal
  3. Zápisnica z volieb
  4. Osvedčenie o voľbe
  5. Potvrdenie prevzatia osvedčenia
  6. Vstupný formulár poslanca
  7. Preukaz poslanca
  8. Poverenie poslanca - rokovanie
  9. Potvrdenie pre zamestnávateľa – poslanec
  10. Uvoľnenie zo zamestnania – verejná funkcia
  11. Záznam o prevzatí právnych predpisov
  12. Záznam o prevzatí predpisov obce – VZN
  13. Záznam o prevzatí predpisov obce – uznesenia
  14. Oboznámenie – vnútorná legislatíva
  15. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
  16. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
  17. Záznam – poučenie iných osôb – mlčanlivosť - poslanec
  18. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť
  19. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
  20. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  21. Informačná povinnosť obce - prevádzkovateľa
  22. Nesúhlas s poskytnutím údajov tretím osobám
  23. Prehlásenie – osobný záujem - mesto
  24. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku
  25. Oznámenie blízkych osôb
  26. Osvedčenie prísediaci na súd
  27. Vzdanie sa mandátu poslanca
  28. Oznámenie – zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

4. Personálny spis neposlanca – člena komisie

  1. Personálny spis - obal
  2. Uznesenie – výpis o zvolení
  3. Vstupný formulár
  4. Potvrdenie pre zamestnávateľa
  5. Uvoľnenie zo zamestnania – verejná funkcia
  6. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
  7. Záznam o poučení členov komisií – ochrana osobných údajov
  8. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
  9. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  10. Nesúhlas s poskytnutím údajov tretím osobám

5. Personálny spis člena komisie – verejné obstarávanie

  1. Personálny spis člena komisie – obal
  2. Personálny spis člena komisie – obsah
  3. Vymenovanie člena s právom vyhodnotenia
  4. Vymenovanie člena bez práva vyhodnotenia
  5. Určenie náhradníka
  6. Člen komisie – čestné vyhlásenie
  7. Člen komisie – súhlas na spracovanie osobných údajov
  8. Člen komisie – poučenie o mlčanlivosti
  9. Člen komisie - predpojatosť

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: PERSONÁLNY SPIS VOLENÝCH FUNKCIONÁROV OBCE