O nás

MiestnaSamosprava.sk Logo

Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice vznikla v marci v roku 1999 a jej zakladateľmi sú manželia JUDr. Mária Sotolářová a doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.. V súčasnosti sa už aktívne zapájajú do jednotlivých aktivít aj rodinní príslušníci – syn JUDr. Martin Sotolář a dcéra JUDr. Zuzana Klinger spolu s manželom Mgr. Dušanom Klingerom. Napĺňa sa tak krédo – pozostávajúce z komplexného servisu pre oblasť miestnej samosprávy (advokátske kancelárie, konzultačné a poradenské stredisko samospráv a nezávislé vydavateľstvo) a tak vytvorenie odbornej stabilnej rodinnej firmy pokračujúcej v tradícii právnikov.

Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice sídli vo vlastných priestoroch v centre Košíc, na Južnej triede 1. Prvotným impulzom vytvorenia bola snaha poskytnúť obciam a mestám na území Slovenska chýbajúci komplexný univerzálny servis, reagujúci aktívne na jednotlivé druhy kompetencií obcí na strane jednej a na úpravu čiastkových oblastí spoločenského života na strane druhej.

Postupne sa dotvorila schéma aktívneho fungovania spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice na jednotlivé oblasti, a to tak, aby bol zohľadňovaný progresívny vývoj nielen v oblasti miestnej samosprávy, ale aj v ostatných oblastiach života na Slovensku.

Od založenia našej spoločnosti sa riadime filozofiou a mottom, ktoré sa stalo následne aj súčasťou loga obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o.: „SCIENTIA ATQUE USU“ – „ZNALOSTI A SKÚSENOSTI“.

Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice ponúka stabilizovaný systém odbornej a špecializovanej pomoci v oblasti miestnej samosprávy na území Slovenska pozostávajúci z nasledovných prvkov:

  • Komunálne edičné a knižné centrum samospráv
    /zabezpečuje vydávanie a distribúciu knižných publikácií základných právnych predpisov a špecifických oblastí pre samosprávy s komentármi a judikatúrou/
  • Komunálne informačné elektronické stredisko samospráv
    /poskytuje vzory a súbory vzorov nevyhnutné pre obce a mestá a uľahčenie ich práce s garanciou právnej správnosti a komplexnosti/
  • Konzultačno-vzdelávacie stredisko samospráv
    /poskytuje komplexný odborný vzdelávací servis pre volených funkcionárov a odborných zamestnancov obcí a miest na Slovensku/
MiestnaSamosprava.sk Logo