ZÁKON O FINANČNEJ KONTROLE (pre obce)

PDFTlačiťEmail
Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. - JUDr. Martin Sotolář

pripravované II. novelizované vydanie
Cena
39,60 €
Popis

OBSAH

Čl. I. Úvodné ustanovenia
§ 1
§ 2   
§ 3 - Pôsobnosť ministerstva financií   
§ 4 - Úrad vládneho auditu   
§ 5 - Finančné riadenie   
Finančná kontrola
§ 6   
§ 7 - Základná finančná kontrola
§ 8 - Administratívna finančná kontrola
§ 9 - Finančná kontrola na mieste
Audit
§ 10
§ 10a - Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu
§ 11 - Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
§ 12 - Podmienky vymenovania vnútorného audítora a vládneho audítora
§ 13 - Kvalifikačná skúška
§ 14 - Odborné vzdelávanie
§ 15 - Odvolanie a zánik výkonu funkcie vnútorného audítora a vládneho audítora
Vnútorný audit
§ 16
§ 17 - Zápisnica o prešetrení sťažnosti
§ 18
Vládny audit
§ 19
Základné pravidlá finančnej kontroly a auditu
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23 - Tretia osoba
§ 24 - Prizvaná osoba
§ 25
§ 26 - Predpojatosť
§ 27 - Mlčanlivosť
§ 28 - Pokuty
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 29 - Spoločné ustanovenie
§ 30 - Prechodné ustanovenia
§ 30a - Prechodné ustanovenia k úpravám  účinným od 1. januára 2019
§ 31 - Záverečné ustanovenie

Čl. II.
Čl. III.
Čl. IV.
Čl. V.
Čl. VI.
Čl. VII.
Čl. VIII.