Vytlačiť

produkt „KNIHY A MONOGRAFIE“

   Vydavateľstvo SOTAC s.r.o. Košice sa vo svojej činnosti zameriava na komplexnú ponuku odborných titulov z  verejnej správy a miestnej samosprávy – najmä z oblasti komunálneho práva a súvisiacich právnych a ekonomických disciplín. 

   Cieľom je poskytnúť používateľom vysoko kvalifikované a odborné texty a zdrojové možnosti, ktoré vo všetkých súvislostiach pokrývajú rozmanitú problematiku tzv. „komunálneho práva“ – práva samosprávy („PRÁVNA ENCYKLOPÉDIA SAMOSPRÁV SLOVENSKA“).  Preto sme postupne pristúpili k vytvoreniu relatívne ucelených blokov – cyklov, ktoré aktuálne reagujú na potreby používateľov:

I.   Komentáre základných zákonov samosprávy s podrobnou judikatúrou 
II.  Komentáre vybraných oblastí fungovania samosprávy s podrobnou judikatúrou (komentované výklady)
III. Komunálna judikatúra
IV. Monografie a knihy