Vytlačiť

OBJEDNÁVKA PRODUKTOV

Napísal: lubo. Posted in SOTAC

 

     VÝHODY PRODUKTOV:

  1. komplexnosť - sú tu zahrnuté oblasti podľa nosných právnych kódexov, vrátane upozornení, judikátov a tiež daňových a účtovných aspektov
  2. aktuálnosť - vďaka systému pravidelnej aktualizácie (v prípade záujmu pre predplatiteľov) zodpovedá najnovšiemu legislatívnemu stavu
  3. praktickosť - vďaka rozdeleniu do ucelených blokov, ako aj podľa vecnej (obsahovej) náplne patrí k najprehľadnejším na slovenskom trhu 
  4. jednoduchosť - využívanie jednotlivých produktov je úplne jednoduché a pritom sú určené na opakované použitie (vzory aj odporúčania, výkladové texty, zdrojové dokumenty)