Logotyp SOTAC

   Obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o., Košice počas svojho vývoja išla vlastnou cestou – a to bez ohľadu na okolitý komerčný charakter - ktorú plne vyjadruje logo „SCIENTIA ATQUE USU“ – „znalosti a skúsenosti“. Po celú dobu sme sa riadili a riadime mottom, ktoré sa stalo súčasťou loga. 
   V logu je synergicky spojená nosná myšlienka a vízia spoločnosti. Na jednej strane pracovať na sebe a na strane druhej získané výsledky etablovať na trhu a touto cestou sa pokúšať o zlepšenie života spoločnosti (najmä na úrovni obcí a miest – lokálnej úrovni).
   Prepojenie otvorenej knihy s výrazovým heslom „znalosti a skúsenosti“ znamená kontinuitu „vedenia a chcenia“. Neustále sa vzdelávať a prinášať nové prvky a nové produkty, resp. produkty vlastné s vlastnou originálnou formou a vlastnými metódami – to je to, čo nás vedie neustále dopredu.

Základom prvého variantu grafického vizuálu je názov spločnosti SOTAC so zvýrazneným prvým písmenom "S" v strede pred ktorým sú stvárnené dve otvorené knihy.

V spodnej časti logotypu je uvedený text"SCIENTIA ATQUE USU" - znalosti a skúsenosti.

Základom drUhej varianty grafického vizuálu je takisto zvýraznené písmeno "S" v strede prekryté knihami. V hornej časti je uvedený text: "SCIENTIA" - ZNALOSTI

a v spodnej časti "ATQUE USU" - A SKÚSENOSTI.