Vytlačiť

Vyhlásenie o prístupnosti

Napísal: lubo. Posted in SOTAC

Prezeraním alebo používaním tejto internetovej stránky, a to v akomkoľvek jazyku,vyjadrujete plný súhlas s právnymi informáciami, ochranou osobných údajov, licenčnými podmienkami a všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými nižšie, ako aj s reklamačným poriadkom a bonusovým systémom. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte túto webovú stránku a nepokračujte v prehliadaní!Toto webové sídlo - www.MiestnaSamosprava.sk - vlastní a spravuje obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice. Webové sídlo spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice ako celok spĺňa požiadavky na prístupnosť webových stránok. Dostupnosť webových stránok sa vzťahuje na zásady a techniky, ktoré je potrebné dodržiavať pri tvorbe webových stánok tak, aby bol obsah na nich dostupný všetkým používateľom. Prevádzkovateľ týchto webových stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých používateľov internetu. Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML, vizuálna stránka prezentácie potom s využitím WC CSS. Pri tvorbe stránok bolo prihliadnuté k hlavným normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) konzorcia World Wide Web Consortium (W3C) a k metodickým pokynom projektu „Blind Friendly Web“. Niektoré staršie súbory môžu byť a sú zverejnené len v tvare .doc. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku nás prosím kontaktujte na adrese uvedenej na tejto webovej stránke.