Hypertextové odkazy/odkazy na iné stránky

Na webových stránkach www.MiestnaSamosprava.sk sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky tretích subjektov, nad ktorými nemá naša spoločnosť žiadnu kontrolu. Tieto poskytuje spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na webové stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice schvaľuje stránky iných subjektov alebo obsah týchto stránok. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích subjektov, na ktoré existujú prepojenia z tejto webovej stránky a nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto webových stránkach. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto webových stránkach. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.