Informačný servis

Vyhlásenie o prístupnosti

Hypertextové odkazy/odkazy na iné stránky

Právne informácie

Ochrana súkromia/osobných údajov

Autorské práva/ochranná známka

Licenčné podmienky

-Licenčná zmluva - licencia

-Licenčné vyhlásenie

Všeobecné obchodné podmienky

-Elektronické súbory

-Konzultácie /prednášky

-Knihy

Bonusový / zľavový systém

Reklamačný poriadok

Cenníky a ceny

Doručovanie

 

 

Vyhlásenie o prístupnosti

 

Prezeraním alebo používaním tejto internetovej stránky, a to v akomkoľvek jazyku, vyjadrujete plný súhlas s právnymi informáciami, ochranou osobných údajov, licenčnými podmienkami a všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými nižšie, ako aj s reklamačným poriadkom a bonusovým systémom. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte túto webovú stránku a nepokračujte v prehliadaní!

Toto webové sídlo - www.MiestnaSamosprava.sk - vlastní a spravuje obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice. 

Webové sídlo spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice ako celok spĺňa požiadavky na prístupnosť webových stránok. Dostupnosť webových stránok sa vzťahuje na zásady a techniky, ktoré je potrebné dodržiavať pri tvorbe webových stánok tak, aby bol obsah na nich dostupný všetkým používateľom. Prevádzkovateľ týchto webových stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých používateľov internetu. Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML, vizuálna stránka prezentácie potom s využitím WC CSS. Pri tvorbe stránok bolo prihliadnuté k hlavným normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) konzorcia World Wide Web Consortium (W3C) a k metodickým pokynom projektu „Blind Friendly Web“. Niektoré staršie súbory môžu byť a sú zverejnené len v tvare .doc.

V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku nás prosím kontaktujte na adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

 

Hypertextové odkazy / Odkazy na iné stránky

Na webových stránkach www.MiestnaSamosprava.sk sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky tretích subjektov, nad ktorými nemá naša spoločnosť žiadnu kontrolu. Tieto poskytuje spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na webové stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice schvaľuje stránky iných subjektov alebo obsah týchto stránok.

Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích subjektov, na ktoré existujú prepojenia z tejto webovej stránky a nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto webových stránkach. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto webových stránkach. Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.