• Špecializované odborné konzultácie
  • POZOR! JARNÉ KONZULTAČNÉ STRETNUTIE sa presúva vzhľadom na situáciu s COVID-19 na Slovensku na JESENNÝ TERMÍN 20. - 23. OKTÓBER 2020
  • Vydavateľstvo SOTAC, s.r.o. Košice
  • Vzdelávanie - konzultácie Košice

Aktuality

OZNAM:

VZHĽADOM NA AKTUÁLNU SITUÁCIU S KORONAVÍRUSOM COVID-19 NA SLOVENSKU PROSÍME NAŠICH KLIENTOV ABY NÁS KONTAKTOVALI V PRVOM RADE PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU, PRÍPADNE TELEFONICKY NA MOBILNÝCH TELEFÓNNYCH ČÍSLACH.

Z TÝCHTO DÔVODOV VÁM BUDEME K DISPOZÍCII V SKRÁTENOM PRACOVNOM ČASE, od 8:30 do 11:30 KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ do odvolania.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

________________________________________________________________________

 POZOR:  

ZMENA TERMÍNU JARNÝCH KONZULTÁCIÍ V HOTELI PATRIA

(+ zaslanie rozsiahlej prezentácie – vyvlastňovanie)

 

NOVÝ TERMÍN KONZULTÁCIÍ:

3 – dňové konzultácie:   20. – 22. 10. 2020

4 – dňové konzultácie:   20. – 23. 10. 2020

 

Na základe aktuálnej zdravotnej situácie na území Slovenska a v súvislosti s predpokladmi vývoja podľa vlády SR a Ústredného krízového štábu (a tiež odborných útvarov MZ SR) sme sa po zrelej úvahe rozhodli v maximálnej možnej miere ochraňovať zdravie všetkých – viac ako 100 – účastníkov konzultácií a preto výnimočne presúvame termín konzultácií na zhora uvedený termín. Uvedený krok považujeme za rozvážny a opatrný prístup zodpovedajúci reálnemu stavu.

Súčasťou programu bol aj téma „Vyvlastnenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami v prospech obce (návrh musí byť podaný do 31. 12. 2020)“ s rozsiahlou prezentáciou a praktickými návodmi pre obce a mestá.

V prípade akceptácie zmeny/presunutia termínu na 20. – 22., resp. 20. – 23. 10. 2020 Vám bude zaslaná bezplatne v elektronickej podobe (ako určitý bonus) táto rozsiahla prezentácia s praktickými návrhmi na ďalšie využitie.

Sme presvedčení, že tento presunutý termín už nič nenaruší a v pokojnej atmosfére Vám poskytneme množstvo užitočných informácií.

Veríme, že vzhľadom na okolnosti túto situáciu pochopíte a budete túto zmenu akceptovať.

Tešíme sa na stretnutie.

______________________________________________________________________________

NOVÝ KOMPLEXNÝ A UCELENÝ SÚBOR NA CD: ZÁKONNÉ MINIMUM KAŽDEJ OBCE/MESTA NA SLOVENSKU

NOVÉ KNIHY - (ihneď k odberu) :

MAJETOK OBCE - odborný komentár s judikatúrou - 2. prepracované a novelizované vydanie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCÍ A MIEST (normotvorba v samospráve)

ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - odborný komentár s judikatúrou

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 2. podstatne doplnené a prepracované vydanie

ÚSTAVNÝ ZÁKON O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV - komentár s judikatúrou - 3. podstatne doplnené a prepracované vydanie

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA - práva a povinnosti (po poslednej novele) - komentár s judikatúrou

ZÁKON O PRÁVNOM POSTAVENÍ  A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV MIEST - komentár s judikatúrou (po poslednej novele v septembri 2018)


NOVÉ KNIHY - PRIPRAVUJEME:

CHOV ZVIERAT NA ÚZEMÍ OBCE (vrátane psov) - podrobný odborný komentár