Nový

DAŇOVÁ EXEKÚCIA FORMOU ODOBRATIA VODIČSKÉHO PREUKAZU

144,00 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

(špecifický druh vymáhania nedoplatkov na miestnych daniach podľa zák. č. 563/2009 Z.z. a zák. č. 582/2004 Z.z.)

Daňový poriadok (zák. č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) po novelizáciách priniesol mnoho podstatných a zásadných zmien, ktoré nepochybne prispejú k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad. Obce a mestá ich ale skoro vôbec nevyužívajú – a naopak sa sústreďujú na tie, ktoré nevedú k úspešnému riešeniu vymoženia nedoplatkov.

Jednou z takýchto možností je aj realizácia daňovej exekúcie formou odobratia vodičského preukazu.

 Obec túto formu realizuje vo vlastnej „réžii“ – okrem samotného odobratia vodičského preukazu, ktoré zabezpečujú orgány Policajného zboru SR.

 Ide o formu daňového konania v dispozícii obce, ktorá nie je naviazaná:

-        na pracovný pomer alebo finančný zárobok

-        na dostatočnosť zdrojov daňovníka, resp. poplatníka a 

-        vzťahuje sa v plnom rozsahu aj na nezamestnaných,

-        vzťahuje sa aj na osoby poberajúce rôzne druhy sociálnych dávok, rodičovský príspevok, a pod.

          Ide o veľmi efektívny a cielený nástroj vo vzťahu k osobám, ktoré inak „unikajú“ a cielene sa vyhýbajú svojim obecným daňovým a poplatkovým povinnostiam. Naviac v rámci konania získajú obce a mestá vynikajúci nástroj, ktorý bude zabezpečovať prísun finančných zdrojov do  rozpočtov a zároveň pôsobiť preventívne a odradzujúco voči ostatným neplatičom. .

        S pomocou ponúkaných vzorov obce a mestá (správcovia dane) získajú istotu, že ich postupy a úkony zodpovedajú platným procesným podmienkam a pravidlám.

        Ako jediní na Slovensku predkladáme komplexnú príručku a praktický návod, ktorá zásadným spôsobom usnadňuje obciam a mestám prácu v oblasti efektívneho a cieleného vymáhania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a pritom garantuje právnu správnosť postupu pri výbere a samotný výber miestnych daní a poplatkov.

Súbor na CD  obsahuje:

01 – Všeobecné

 1. Pracovná náplň zamestnanca
 2. Poučenie zamestnanca – daňové tajomstvo
 3. Poverenie – daňové konanie
 4. Poverenie na rozhodovanie
 5. Poverenie – daňové tajomstvo

 02 – Daňový exekučný spis

 1. Daňové nedoplatky – kompetencie orgánov obce
 2. Daňový exekučný spis obce – spisový obal
 3. Úradný záznam – právoplatnosť
 4. Úradný záznam – vodičský preukaz
 5. Úradný záznam – majetok dlžníka

 03 – Výzvy

 1. Výzva k súčinnosti – všeobecne
 2. Výzva k súčinnosti - § 26 ods. 1
 3. Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku
 4. Úradný záznam – poučenie daňovníka
 5. Výzva – predloženie dokladov – motorové vozidlo

 04 – Rozhodnutia

 1. Podpis na rozhodnutia
 2. Výkaz nedoplatkov
 3. Rozhodnutie o odložení daňovej exekúcie
 4. Rozhodnutie o odložení daňovej exekúcie na žiadosť

 05 – Exekúcia zadržaním vodičského preukazu

 1. Rozhodnutie o začatí konania
 2. Rozhodnutie – daňová exekučná výzva
 3. Rozhodnutie – daňový exekučný príkaz
 4. Oznámenie – oprava daňového exekučného príkazu
 5. Úradný záznam – úhrada nedoplatku
 6. Rozhodnutie o zastavení daňovej exekúcie
Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: DAŇOVÁ EXEKÚCIA FORMOU ODOBRATIA VODIČSKÉHO PREUKAZU