CHOV PSOV A INÝCH ZVIERAT V OBCI

149,90 €

Potrebujete poradiť?

Pre Viac informácii o produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať:

Popis produktu
Detaily

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Všeobecne záväzné nariadenia na úseku chovu zvierat:

  1. VZN o podmienkach držania psov
  2. VZN o chove a držaní zvierat v obci

2. Priestupkové konanie na úseku chovu psov:

  1. Úradný záznam - psy
  2. Upovedomenie o začatí konania - psy
  3. Predvolanie - psy
  4. Zápisnica o ústnom pojednávaní - psy
  5. Rozhodnutie - prerušenie konania
  6. Rozhodnutie - zastavenie konania
  7. Rozhodnutie o priestupku - psy
  8. Výzva na zaplatenie pokuty - psy

3. Susedské spory a chov zvierat v obci:

Pojmy - vymedzenie

1. Zmierovacie konanie - §3 OZ:

   1. Pozvánka
   2. Pozvánka - návrh na dokazovanie
   3. Prejednanie podania so zmierom
   4. Prejednanie podania bez zmieru
   5. Oznámenie o ďalšom postupe
   6. Výzva na dobrovoľné plnenie

2. Konanie –  zrejmý  zásah -  §  5   OZ:

   1. Upovedomenie o začatí konania
   2. Predvolanie
   3. Upovedomenie s predvolaním
   4. Rozhodnutie o prerušení konania
   5. Rozhodnutie o zastavení konania
   6. Zápisnica so zmierom
   7. Zápisnica z prejednania zrejmého zásahu
   8. Rozhodnutie – zdržanie sa konania
   9. Rozhodnutie – vykonanie niečoho
   10. Rozhodnutie – zakázanie konania
   11. Oznámenie o začatí výkonu rozhodnutia
   12. Rozhodnutie o námietkach – výkon rozhodnutia
   13. Rozhodnutie  - nariadenie exekúcie
   14. Výzva na dobrovoľné plnenie
   15. Judikatúra
   16. Exekučný príkaz pokutami

4. Postúpenie podania

   1. Postúpenie podania
   2. Postúpenie podania - oznámenie

5. Výzva obyvateľom

1. Výzva obyvateľom

Recenzie
Napíšte vlastnú recenziu
Recenzujete: CHOV PSOV A INÝCH ZVIERAT V OBCI
Možno Vas zaujme aj nasledujúci produkt