Najbližšie vzdelávania
Publikácie

Vydavateľstvo SOTAC, s.r.o. sa vo svojej činnosti zameriava na komplexnú ponuku odborných titulov z verejnej správy a miestnej samosprávy – najmä z oblasti komunálneho práva a súvisiacich právnych a ekonomických disciplín. Spolupracuje pritom s advokátmi a advokátskymi koncipientmi z advokátskej kancelárie doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. a JUDr. Mária Sotolářová.

Cieľom je poskytnúť používateľom kvalifikované a odborné texty a zdrojové možnosti, ktoré vo všetkých súvislostiach pokrývajú rozmanitú problematiku tzv. „komunálneho práva“.

 
Kompetencie

Elektronický súbor „KOMPETENCIE OBCE“ je výsledkom dlhodobej činnosti na úseku komunálneho práva a predstavuje komplexný súbor vzorov podaní, rozhodnutí a celých konaní (úzko špecifikovaných) pre potreby obcí a miest. Je to samostatný produkt, ktorý je orientovaný na ucelené oblasti pôsobenia obcí a miest (kompetencie obce) a zameraný na to aby umožnil zákonne, správne a efektívne realizovať a plniť jednak samosprávne úlohy ako aj úlohy prenesené zo štátu na obce.

 
Newsletter

Máte záujem o zasielanie newslettra - informácie o nových produktoch a službách, zvýhodnené ponuky produktov a služieb, predpredajové produkty?
Ak áno, prosíme Vás o vyplnenie Vašej e-mailovej adresy, na ktorú budú tieto ponuky zasielané.