• Špecializované odborné konzultácie
 • Jesenné konzultačné stretnutie 10.-12.,resp.10.-13. november 2015
 • Vydavateľstvo SOTAC, s.r.o. Košice
 • PONUKA VZDELÁVANIA - KOŠICE (september 2015 - október 2015)

Aktuality

Špeciálny komplexný súbor pre obce a mestá          PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ PRE OBCE (minimálny zákonný súbor na CD obsahujúci všetky potrebné vzory pre obec ako povinný subjekt podľa zák. č. 307/2014 Z.z.)

NOVÁ ODBORNÁ LITERATÚRA PRE OBCE

 1. SUSEDSKÉ SPORY  (A ICH RIEŠENIE OBCOU)
 2. ÚSTAVNÝ ZÁKON O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU 
  PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV
 3. PROBLEMATIKA PSOV V OBCI

VYDANÉ KNIHY (formát A4 - kanálová väzba - ihneď k odberu s výraznou letnou zľavou):

 1. ZÁKON O PRÁVNOM POSTAVENÍ A PLATOVÝCH POMEROCH STAROSTOV OBCÍ A PRIMÁTOROV MIEST(pôvodná cena 30.- / NOVÁ cena 19,80.-)
 2. POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA - práva a povinnosti (pôvodná cena € 54.- / NOVÁ cena 33,00.-)
 3. ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA („od A po Z”) (pôvodná cena € 96.- / NOVÁ cena 58,30.-)

VYDANÉ KNIHY za jednotnú cenu 6.- €/ks (ihneď k odberu - len do 31.08.2015) KLIKNI SEM

!!MIMORIADNA PONUKA!!

Súbor „KOMPETENCIE OBCE”  - všetkých 36 súborov so špeciálnou zľavou len za 894.-€ s DPH (pôvodná cena 4134.-€)

Pri príležitosti začiatku nového volebného obdobia v snahe napomôcť komplexnému a zákonnému prístupu k realizácii všetkých kompetencíí obcí a miest na Slovensk ako aj logickému a systémovému prepojeniu všetkých normatívnych a ostatných predpisov obcí si dovoľujeme upriamiť pozornosť na túto zaujímavú a výnimočnú obmedzenú ponuku súborov vzorov v elektronickej podobe na CD aktualizovaných ku dňu 01.07.2015.